VANLIGA FRÅGOR

Vanliga frågor om TBE

GrundimmuniseringKonventionellt immuniseringsschema
Dos 1Dag 0
Dos 21 till 3 månader efter den första vaccinationen.
Dos 35 till 12 månader efter den andra vaccinationen.
Dos Extra Rekommenderas för personer över > 50 år att ta en extra dos 5 -12 månader efter den tredje dosen.

 

Hur förebygger jag att bli biten (rekommendationer)?

Kontrollera huden regelbundet och speciellt om du varit ute i skog och mark. Ha under din utevistelse i skog och mark långbyxor tätt in i strumporna och undvik att gå barfota. Om du har exempelvis hund eller katt kan du vara mer utsatt för att få fästingar på dig.

Vad gör jag om jag att jag blivit biten?

Tvätta såret med desinfektionsmedel eller tvål och vatten. Kontakta sjukvården vid symtom eller frågor (tel. till sjukvårdsrådgivning är 1177). Undvik att smörja på området eller klämma på fästingen. Det finns då risk för att man istället överför smittämnen. Dra försiktigt bort fästingen med en lämplig pincett.

Hur tar jag bort en fästing?

Använd en finspetsig pincett eller en fästingsborttagare när du tar bort fästingen. Ta tag om fästingens mundelar så nära huden som möjligt. Dra försiktigt rakt ut.

Hur kan jag skydda mig mot TBE?

Idag finns ingen medicin som botar TBE och den behandling som ges syftar till att lindra symtomen. Det är därför det är så viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE smitta förekommer.

Vem bör vaccinera sig?

Bor du eller vistas i något av de områden där TBE förekommer? Då bör du överväga att vaccinera dig mot TBE.

Hur ofta skall jag ta en påfyllnadsdos av vaccinet?

För att behålla ditt skydd mot TBE måste du komma ihåg att ta en påfyllnadsdos vart tredje till femte år. Avbryter du din vaccination så försvinner de skyddande antikroppar ditt immunförsvar byggt upp under vaccinationen.

Biverkningar av tbevaccinet?

Om du eller ditt barn är äggallergisk eller om barnet har reagerat på ägg tidigare rekommenderas du/barnet att inte tbevaccineras, utan att du kontaktar din läkare för rådgivning.

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan, och det kan kännas lite ömt.
En del personer kan även få ont i huvudet och må illa. Vissa kan känna en allmän sjukdomskänsla, trötthet eller muskel- och ledvärk. Barn kan få feber. Besvären brukar gå över inom några dagar.

Vad är TBE-symtom?

Symtomen är flera, men ofta är TBE-symtomen influensaliknande som huvudvärk och ont i kroppen med lindrig feber som uppkommer 1 – 2 veckor efter att man blivit smittad. Därefter känner flertalet sig återställda igen och får då livslång immunitet. Men för några återkommer sjukdomen efter ca en vecka med mer uttalade symtom. Viruset kan spridas till hjärnan och då är symtomen illamående, kräkningar, feber, huvudvärk och påverkat allmäntillstånd. Sjukhusvård krävs och diagnosen ställs genom ett blodprov.

Vad är komplikationerna?

Det kan ta lång tid att bli frisk, återställd och arbetsför igen. En stor andel, bortåt 40 % av de som drabbas av TBE får bestående komplikationer som balansstörningar, huvudvärk, hörselnedsättning, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter eller förlamning. Äldre får oftast svårare symtom än barn, men forskning pågår. Dödligheten är mycket liten.

Kan jag vaccinera mig om jag är gravid eller ammar?

Det finns inte tillräcklig dokumentation om vaccination mot TBE under graviditet för att kunna göra en riktig bedömning av riskerna. Det är inte heller känt om TBE-vaccinet görs över över till modersmjölken. Under graviditet och amning ska därför vaccination bara göras om det är angeläget att få skydd mot TBE. Risker och fördelar ska vägas noga. Hänvisar till 1177.se eller prata med din läkare om detta.

Kan barn vaccineras mot TBE?

Barn äldre än ett år kan också vaccineras mot TBE. Rådfråga din läkare eller sjuksköterska.

För ytterligare information om virussjukdomen TBE, se Folkhälsomyndighetens hemsida:

Folkhälsomyndigheten.se ”Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/vanliga-fragor-om-tbe/#:~:text=Vaccination%20brukar%20rekommenderas%20till%20permanent,andra%20l%C3%A4nder%20d%C3%A4r%20smittan%20finns.