TBE (Tick Born Encephalitis)

Är en fästingöverförd hjärninflammation är det svenska namnet på det som kallas för TBE och som är en allvarlig sjukdom som överförs från fästingar till människor. Flera hundra människor drabbas av TBE årligen i Sverige, och trots att allt flera har vaccinerats sig mot TBE, så ökade antalet insjuknande i TBE och år 2022 var ett oroande rekordår då det flera hundra personer som drabbades . Vilket visar betydelsen av vaccination mot TBE.

För mer information, se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/

newfest

TBEvaccinet skyddar

Ännu finns det inget botemedel mot virussjukdomen TBE och av de som drabbas får en stor andel, 40 %, bestående komplikationer.

TBE symtom

Symtomen är flera, men ofta är TBE-symtomen influensaliknande som huvudvärk och ont i kroppen med lindrig feber och brukar uppkomma 1 -2 veckor efter att man blivit smittad. Därefter känner flertalet sig återställda igen och får då livslång immunitet. Men för några återkommer sjukdomen, efter ca en vecka, med mer uttalade symtom. Viruset kan spridas till hjärnan och då är symtomen illamående, kräkningar, feber, huvudvärk och påverkat allmäntillstånd. Sjukhusvård krävs och diagnosen ställs genom ett blodprov.

Komplikationer

Det kan ta lång tid att bli frisk, återställd och arbetsför igen. 40 % av de som drabbas av TBE får bestående komplikationer som t.ex. balansstörningar, huvudvärk, hörselnedsättning, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter eller förlamning. Äldre får oftast svårare symtom än barn, men forskning pågår. Dödligheten är knappt 0,5 % av de som drabbas.

Borrelia – Fästingöverförd bakterieinfektion

Förutom TBE-virus, finns det risk för att fästingar kan överföra exempelvis borreliabakterier under 1-2 dygn av en borreliasmittad fästing. Dessa symtom behöver penicillinbehandlas och symptomen visar sig ofta genom en rodnad kring fästingbettet, ibland klåda m.m.

Med värmen kommer fästingarna

Fästingarna blir aktiva redan vid några plusgrader, så man brukar säga att fästingsäsongen i Sverige varar från mars – oktober, men ju mer söderut i Europa man kommer, desto längre säsong.

Förebygg att bli biten, rekommendationer

Kontrollera huden regelbundet och speciellt om du varit ute i skog och mark. Ha under din utevistelse i skog och mark alltid långbyxor tätt in i strumporna och gå aldrig barfota. Om du har exempelvis hund eller katt kan du vara mer utsatt för att få fästingar överförda. Var då extra observant.

För mer frågor och svar klicka på länken ovan: Vanliga frågor.