UPPSALA Välkommen! Tbevaccinering på gång vid Coop Boländerna torsdagen den 27 april 2023 kl 16-00 – 17.00. Vänligen, tillsammans fortsätter vi att hålla gott avstånd. Ha gärna med egen penna och ev. vaccinationskort. Pris: Vuxendos: 400:- och barndos: 360:- (1-15 år)

UPPSALA Välkommen! Tbevaccinering på gång vid Coop Boländerna torsdagen den 27 april 2023 kl 16.00 – 17.00. Vänligen, tillsammans fortsätter vi att hålla gott avstånd. Ha gärna med egen penna och ev. vaccinationskort. Pris: Vuxendos: 400:- och barndos: 360:- (1-15 år)