UPPSALA, vid Coop i Boländerna. Torsdagen den 20 maj 2021 kl 17.00- 18.00. Vänligen, tillsammans följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att undvika smitta, håll avstånd. Vi vaccinerar utanför bussen och har skyddskläder. Utemottagning. Ha gärna med EGEN PENNA. Samt vaccinationskortet.

Välkommen att tbevaccinera dig/familjen vid COOP i Boländerna, Uppsala

Torsdagen den 20 maj 2021 kl 17.00-18.00

Pris:

Vuxendos: 400:-

Barndos: 360:-