Välkommen! Se vårt mobila vaccinationsschema eller: Välkommen att boka egen tid, från den 18 april 2020, för TBEvaccination i Knivsbrunna 49 trädgården i sydöstra Uppsala, nära E4n. Kontakta oss först på info@tbevaccination.se eller ring 0708-760838. Vänligen, tillsammans följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ha gärna med EGEN PENNA och vaccinationskort!