Vid ICA MAXI Stenhagen, Uppsala. Lördagen den 24 aug 2019 kl 10.00 – 11.00

Välkommen att TBEvaccinera dig / familjen vid ICA Maxi Stenhagen Uppsala                                                                                                              Lördagen den 24 aug 2019 kl 10.00 – 11.00

Pris:

Vuxendos: 400:-

Barndos:  360:-