Bålsta, vid Swedbank/Coloramaparkeringen. Söndagen den 18 aug 2019 kl 17-18

Välkommen att TBE-vaccinera dig/ familjen vid Swedbank/Coloramaparkeringen i Bålsta.
Söndagen den 18 aug 2019 kl 17 – 18
Pris:
Barn – 360 kr
Vuxna – 400 kr