Vid ICA Örsundsbro Lördagen den 13 juli 2019 kl 11 – 12

Välkommen att tbevaccinera dig/ familjen vid ICA Örsundsbro 

Lördagen den 13 juli 2019 kl 11- 12

Pris:

Vuxendos: 400:-

Barndos: 360:-