ICA Supermarket Sävja, Uppsala. Lördagen den 15 juni 2019 kl 17 -18

Välkommen att TBE-vaccinera dig vid ICA Supermarket, Sävja i Uppsala.
Lördagen den 15 juni 2019 kl 17 – 18
Pris:
Barndos – 360 kr
Vuxendos – 400 kr