ICA Supermarket Sävja, Uppsala. Söndagen den 2 juni 2019 kl 17-18

Välkommen att TBE-vaccinera dig utanför ICA Supermarket Sävja, Uppsala.
Söndagen den 2 juni 2019 kl 17 – 18
Pris:
Barn – 360:- kr
Vuxna – 400:- kr