Vid Coop Boländerna Uppsala. Fredagen den 10 maj 2019 kl 16 – 17

Välkommen att tbevaccinera dig/familjen vid Coop Boländerna Uppsala 

Fredagen den 10 maj 2019 kl 16 – 17

Pris:

Vuxendos: 400:-

Barndos: 360:-